Välkommen till Envinn Biokol

Envinn Biokol är ett initiativ med visionen att vara med när intresset för biokol växer i samhället och blir en del av framtiden

Vad är biokol?

Biokol är en kolrik produkt som skapas genom pyrolys av biomaterial. Pyrolys innebär upphettning till hög temperatur under syrefattiga förhållanden. Biokol har en rad olika användningsområden, till exempel inom jordbruk, djurfoder och miljö. Förutom många användningsområden fungerar biokolet också som kolsänka, eftersom kolet är hårt bundet i biokol. Detta innebär alltså att processen resulterar till minskad nettotillförsel av koldioxid till atmosfären.

IMG_0461

Biokolets historia

Användningen av biokol tar oss långt tillbaka i historien, man har funnit biokol tillverkat av människan som tros vara flera tusen år gammalt. Ett exempel är den mytomspunna legenden om el Dorado och dess rikedomar.

lucas-campoi-KcOetEFOBYk-unsplash

Terra Preta

Legenden om El Dorado

På 1500-talet seglade den spanska conquistadoren Francisco de Orellana från Ecuador in i djungeln mot Amazonasdeltat. När Orellana rest hem igen berättade han om hur det längs floden fanns en civilisation med en mycket rik kultur. Hans män hade fått kämpa med indianer och han berättade att det fanns ett utbrett nätverk av jordbruk, bevattningssystem, städer och byar. I denna trakt härskade enligt Orellana den mytomspunne indianledaren El Dorado. När spanjorerna efter några år återigen utforskade floden fann de inga spår av denna civilisation och berättelserna om El Dorado kom att bli en legend om ett rike av guld och rikedomar.

Läs mer

Positivt kretslopp

När biokol tillverkas och används på ett hållbart sätt skapas ett positivt kretslopp. Detta innebär ökad växtlighet och minskade utsläpp av koldioxid till atmosfären.

Kolets kretslopp med biokol

Biokol kan komma att bli en viktig del av kolets kretslopp i flera bemärkelser.

Om man tittar på upptag och utsläpp av koldioxid vid tillverkning och användning av biokol kan man se ett positivt kretslopp som lagrar koldioxid. Växter och träd tar upp koldioxid från atmosfären och skapar biomaterial som sedan används i pyrolys. Under pyrolysen binds cirka hälften av kolet i biokol medan resten bildar koldioxid som kan fångas in eller släppas ut till atmosfären igen. När biokolet sedan används till exempel i odling så binds kolet i jorden. Detta resulterar i ett kretslopp som tar upp mer koldioxid än vad det släpper ut - alltså ett klimatpositivt kretslopp!

Skulle man istället titta på detta ur ett odlingsperpektiv fås också ett positivt kretslopp. Växter och träd, gärna restprodukter, blir biomaterial som pyrolyseras och blir biokol. Återförs detta sedan till odlingsmarken kommer växtligheten att öka, vilket ger mer material som kan bli biokol osv. Viktigt att lägga till här är att om växtligheten ökar, så tar ännu mer koldioxid upp av växterna och nettotillföseln av koldioxid minskar ännu mera.

Skärmavbild 2021-08-26 kl. 17.18.11