OM

Om Envinn Biokol

Envinn Biokol är ett initiativ som drivs av Envinn AB med visionen att vara med när intresset för biokol växer i samhället och blir en del av framtiden.

Läs mer om Envinns tjänster här.

Loggor glön-svart

PÅGÅENDE PROJEKT

Kolinlagring med fokus på biokol i östra Mellansverige

Ett projekt för Kolinlagring med fokus på biokol i östra Mellansverige drivs fram till sommaren i år. Huvudfinansiär är AgTech2030 och deltagande parter är Vreta kluster AB, Cleantech Östergötland, Energikontoret region Östergötland och Envinn AB. Vi kommer att hålla tre workshops och ett öppet slutseminarium den 7/6.

Syfte 

Hitta möjligheter och utmaningar med tillverkning, användning och affärsmodell för biokol i östra Mellansverige

Workshop 1 - Tillverkning

Frågeställningar

 • Hur kan vi i ta vara på restströmmar av biomassa?
 • Vilka restströmmar finns i området?
 • Hur matchar olika restströmmar med olika användningsområden (kvalitéer/klasser) av biokol och hydrokol? Enkelt uttryckt: vad passar till vad?

Workshop 2 - Användning

 

 

Workshop 3 - Affärsmodell

 

Öppet seminarium 7/6

Målet med projektet är att hålla ett öppet seminarium kring kolinlagring i östra Mellansverige med biokol i fokus. Genom de tidigare workshoparna kommer vi samla ihop spännande möjligheter och

vreta_kluster_logo_cmyk_swe
cleantech-ostergotland-logo-vector
276159715_428704059057473_8223734821495012886_n
Loggor envinn

TIDIGARE PROJEKT

Tävlingsbidrag i Agtech Challenge - SOLKOL

Vi har varit med och tävlat i Hushållningssällskapets Agtech Challenge med bidraget Solkol. Här nedan kan ni läsa mer om vårt bidrag eller klicka HÄR för att se vår film.

Elektricitet som skapas från soltak och vindkraft bidrar till allt större variationer i tillgång och pris. Vår idé bygger på att använda effektöverskott som uppstår från solenergi för att tillverka biokol från lantbrukets överblivna biomaterial 

Biokol har många fördelar vid odling, då det kan övervinna eller lindra jordbegränsande faktorer och därmed främja grödors tillväxt och utveckling. Det kan handla om odling inom jordbruk, trädgårdar, fotbollsplaner, växtlighet med onaturlig omgivning som i stadsmiljö m.m. I detta projekt ska det användas vid odling av potatis. 

Att tillverka och använda biokol på ett hållbart sätt skapar ett kretslopp som binder kol. Förutom att dessa positiva effekter, öppnar det också marknaden för kolsänksrätter och kan därmed göra biokolet mer lönsamt! 

Vi som genomförde projektet:

 • Anton Liegren från Hushållningsällskapet
 • Cathrine Hekkala från Envinn
 • Henrik Andersson från Envinn
 • Per Frankelius från Linköpings Universitet
 • Ulrik Lovang från Lovang Lantbrukskonsult

Sommarprojekt 2020

På Envinn genomförde vi på sommaren 2020 projektet Envinn Biokol. Vi läste på, experimenterade med pyrolys och biomaterial, skapade en kurs och gjorde denna hemsida om biokol.

I sommarprojektet skapade vi också en kurs om biokol som vi provkörde i mindre grupper: ”BIOKOL – teori & praktik. Ett positivt kretslopp”

Finansiering av projektet gjordes delvis med de tillfälligt sänkta socialavgifterna som infördes med anledning av coronaviruset.

Vi som genomförde projektet (länkar till LinkedIn):

 • August - utveckling och bygge av pyrolysugnar för experiment och kurs
 • Cathrine - utveckling av biokolkunskap, kursmaterial och hemsida
 • Christina - granskning och support
 • Henric - projektledning