Kolinlagring med fokus på biokol i östra Mellansverige

Ett projekt för Kolinlagring med fokus på biokol i östra Mellansverige drivs fram till sommaren i år. Huvudfinansiären är AgTech2030 och deltagande parter är Vreta kluster AB, Cleantech Östergötland, Energikontoret region Östergötland och Envinn AB. Vi kommer att hålla tre workshops och ett öppet slutseminarium den åttonde juni 2022.

Syfte 

Identifiera möjligheter och utmaningar med tillverkning, användning och affärsmodell för biokol och hydrokol i östra Mellansverige.

Workshop 1 - Produktion

 • Hur kan vi i ta vara på restströmmar av biomassa?
 • Vilka restströmmar finns i området?
 • Hur matchar olika restströmmar med olika användningsområden (kvalitéer/klasser) av biokol och hydrokol? Enkelt uttryckt: vad passar till vad?

Workshop 2 - Användning

 • Vad finns för användningsområden för biokol?
 • Vilken kvalité av biokol önskas?
 • Hur matchar olika användningsområden med olika restströmmar (kvalitéer/klasser) av biokol och hydrokol? Enkelt uttryckt: vad passar till vad?

Workshop 3 - Affärsmodell

 • Inom vilka användningsområden kommer efterfrågan av biokol öka?
 • Det finns metoder för biokol som kolsänka. Hur är det med hydrokol?
 • Påverkas priset (betalningsviljan) för kolkrediter av biokolets kvalité/användning (typ EBC-klass)?
 • Är det samma kolkredit-marknad för olika restströmmar?
 • Finns behov av ytterligare metoder? T.ex. kolinlagring med andra metoder än biokol?

Öppet seminarium 8/6

Målet med projektet är att hålla ett öppet seminarium kring kolinlagring i östra Mellansverige med biokol i fokus. Genom de tidigare workshoparna kommer vi samla ihop spännande utmaningar och möjligheter med biokol och hydrokol.

vreta_kluster_logo_cmyk_swe
cleantech-ostergotland-logo-vector
276159715_428704059057473_8223734821495012886_n
Loggor envinn
Agtech_2030_colour_v12dec2018